"Amfik", neboli sídlištní amfiteátr v Orlové. Režisér Jirka Holba a mladý básník Tadeáš Badnarz.